2020.06.01, PAPERLESS – Semnatura electronica in metrologia acreditata

Incepand cu data de 01.06.2020, toate Certificatele de Etalonare emise de Laboratorul de Etalonari/Metrologie - LEM al BBSC, sunt editate si transmise in format electronic, ca si fisiere de tip .pdf/Adobe, usurandu-se astfel in mod semnificativ toate operatiunile legate de generarea, completarea, circulatia, utilizarea, stocarea si arhivarea acestor documente, in cadrul relatiei cu clientii.

Documentele sunt semnate de catre persoanele imputernicite utilizand exclusiv semnaturi electronice precum si un sigiliu electronic - ca si masura suplimentara de certificare a persoanei juridice emitente, ambele instrumente fiind bazate pe certificate calificate emise de catre prestatori de servicii de incredere cu statut de calificat, inscrise in Trusted List, publicata la nivel UE si valabile la nivelul tuturor statelor membre UE si deci, inclusiv in Romania, conform cu cerintele Regulamentului european nr. 910/2014 (Regulamentul eIDAS) si ale Legii 455/2001.

Prestatorii de servicii de incredere cu statut de calificat, cu sediul pe teritoriul Romaniei si acreditati in baza Legii 455/2001, emitenti de certificate, se regasesc in Registru, document generat si mentinut la zi de catre Ministerul  Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor .