2020.02.02, PAPERLESS – Semnatura electronica in metrologia legala

Ca urmare a finalizarii unui proiect inceput in 2018, cu mandrie va anuntam ca BBSC este prima organizatie din Romania, care:

Avand acordul Biroului Roman de Metrologie Legala - BRML, in calitate de autoritate publica de control si de reglementare, incepand cu data de 02.02.2020, toate Buletinele de Verificare Metrologica - BVM emise de Laboratorul de Metrologie Legala - LML al BBSC, autorizat de catre BRML, sunt editate si transmise in format electronic, ca si fisiere de tip .pdf/Adobe, usurandu-se astfel in mod semnificativ toate operatiunile legate de generarea, completarea, circulatia, utilizarea, stocarea si arhivarea acestor documente, in cadrul relatiei cu clientii.

Documentele sunt semnate de catre persoanele imputernicite (metrologi verificatori) utilizand exclusiv semnaturi electronice precum si un sigiliu electronic - ca si masura suplimentara de certificare a persoanei juridice emitente, ambele instrumente fiind bazate pe certificate calificate emise de catre prestatori de servicii de incredere cu statut de calificat, inscrise in Trusted List, publicata la nivel UE si valabile la nivelul tuturor statelor membre UE si deci, inclusiv in Romania, conform cu cerintele Regulamentului european nr. 910/2014 (Regulamentul eIDAS) si ale Legii 455/2001.

Prestatorii de servicii de incredere cu statut de calificat, cu sediul pe teritoriul Romaniei si acreditati in baza Legii 455/2001, emitenti de certificate, se regasesc in Registru, document generat si mentinut la zi de catre Ministerul  Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor .