Initiativa PAPERLESS

Initiativa BBSC pentru o digitalizare administrativa

Initiativa “PAPERLESS”

http://casino-inside-nr-100-jubiliar

https://www.casinoinside.ro/initiativapaperless/

  Realitatea actuala in care isi desfasoara activitatea principalii “actori” ai pietii de gambling (si nu numai), respectiv producatorii mijloacelor de joc, prestatorii de servicii de asistenta tehnica si service – asa-numitii “agenti reparatori”, organizatorii/operatorii mijloacelor de joc, organismele de evaluare a conformitatii (OEC) precum si Oficiul National pentru Jocuri de Noroc – ONJN, in importanta sa calitatea de autoritate nationala de reglementare, de inspectie si de control al pietii specifice de gambling, este, din pacate, o realitate “inundata” si impovarata  “de hartii”, adica de documente prezente in toate tipurile, formatele si dimensiunile (de ex., documentele tehnice si conexe ale producatorilor, notele de constatare si procesele verbale de reparatie, certificatele aprobarilor de tip precum si certificatele de verificari tehnice diverse etc.), toate fiind generate, in prezent, doar pe suport de hartie (“hard-copy”) si care circula intre utilizatori, exclusiv in acest format.

  Vorbim, in acest caz, despre mii sau chiar zeci de mii de documente diferite, al caror continut este in mod uzual, in medie, de circa 5 – 10 pagini/document, rezultand astfel in final, sute si sute de mii de pagini tiparite pe hartie, ce circula “in piata” si care sunt arhivate, finalmente, la destinatie, fie si pentru o perioada limitata de timp (de regula, nu mai mica de un an  de zile) generand astfel costuri mari ocazionate de tiparire, de transport si de stocare, de utilizare si/ sau de arhivare, avand in vedere volumul fizic necesar si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca spatiile/ arhivele, acolo unde sunt stocate, in final, toate aceste documente.

  Luand in considerare toate aceste aspecte, firma noastra B.B.S.C. Communications, considera ca a sosit deja momentul pentru o noua abordare si, din acest motiv, ne-am propus (inca din anul 2018) sa generam si sa ne plasam in fruntea initiativei (pe care noi dorim sa o concretizam cat mai repede) pentru o digitalizare administrativa eficienta, avand in vedere existenta cadrului legal potrivit pentru aceasta si in primul rand a Regulamentului european (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului european si al Consiliului privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice  pe piata interna (Regulamentul eIDAS).

  In acest scop, firma noastra propune ca noua abordare (necesar a fi pusa cat mai repede in practica)  sa aiba in vedere urmatoarele aspecte: intocmirea, circulatia, utilizarea, stocarea si arhivarea principalelor tipuri de documente enumerate sa se faca doar in format electronic, desigur prin includerea, in scopul certificarii si aprobarii, a elementelor necesare de securizare, asa cum sunt ele definite in Regulamentul eIDAS - Regulamentul 910/2014 (de ex., prin utilizarea semnaturilor electronice calificate) caz similar, de exemplu, cu “depunerea/ incarcarea” declaratiilor fiscale elaborate si semnate electronic de toti agentii economici, direct pe pagina web specializata a ANAF sau cu procesul de achizitii desfasurat pe Sistemul electronic de achizitii publice - SICAP.

  Aceasta noua abordare ar produce avantaje deosebite tuturor partilor implicate, prin:

  • generarea de economii consistente in bugetele de timp si de cheltuieli ale utlizatorilor si beneficiarilor acestor documente generate exclusiv in format electronic, economii datorate eficientizarii globale a activitatilor: de ex., circulatia documentelor in format electronic se va realiza direct prin upload/ download in/ din pagina web a destinatarilor sau prin serverele FTP ale acestora, prin email sau prin servicii specializate de web-transfer, fara a mai fi nevoie de transmiterea/ depunerea/ inmanarea lor prin persoane delegate in acest scop (curieri) sau prin intermediul serviciilor de curierat specializate,
  • o securizare crescuta a documentelor electronice aflate in circulatie, utilizare si/ sau in arhivare, prin includerea, in interiorul acestora, a tuturor elementelor de securizare prevazute in Regulamentul eIDAS (semnaturi electronice si sigiliu electronic),
  • posibilitatea arhivarii eficiente si economice (pe suporti hardware specifici de stocare) a unui numar foarte mare de documente (fisiere) existente in format electronic, precum si identificarea, dezarhivarea si utilizarea lor extrem de facila, fara a mai fi nevoie de zecile, sau chiar sutele de metri cubi de volum de arhivare necesar pentru stocarea documentelor de tip “clasic”, existente doar in format hard-copy,
  • posibilitatea replicarii arhivelor electronice “in-cloud”, ca masura absolut necesara de back-up si de securizare suplimentara a acestora, masura ceruta mai ales de analizele de risc – RA si de planurile de continuitate a afacerii – BCP (n.a.: vezi referentialele specifice descrise, in special in suita de standarde de securitate informationala ISO/IEC 27000),
  • asumarea tendintelor si a bunelor-practici (best-practice) existente in acest domeniu, disponibile deja (de un numar de ani) la nivel european si mondial,
  • s.a.m.d.

  Avand in vedere cele prezentate mai sus, dar mai ales beneficiile posibil a fi obtinute, firma noastra si-a propus (inca din anul 2018) sa vina cu aceasta initiativa si sa fie promotorul solutiilor complete de digitalizare si, de asemeni, isi propune sa colaboreze cu toate partile interesate, in special cu autoritatile publice interesate, in vederea implementarii modalitatilor si solutiilor practice de realizare a dezideratelor tehnice propuse.

                                                                                                          ing. Radu BOLOCAN
Director gen.